Frunze

Nesfârşit

703504-1280x1024-Beach-at-Night

Se tăvăleau, înlănţuiţi, prin nisipul ud, ca într-o luptă cu sinele. Poate că asta şi era, de vreme ce zvâcnea atâta asprime în încăierarea lor. Atâta încrâncenare şi atâta nevoie de rană nouă, care să ascundă rănile vechi. Dorinţă de biruinţă şi înfrângere, laolaltă. Lacrimi niciodată plânse, pumni niciodată descleştaţi. Ochi hipnotizaţi de fulgere scăpărate din bezna gândului pe care nu-l puteau ocoli. Câte un val se întindea, din când în când, până la ei, ca o mână blândă, aducătoare de pace. Şi linişte. Nu erau încă pregătiţi. Îşi urlau durerile în încleştarea lor, îşi plângeau dorurile, alungându-se şi chemându-se, neştiind dacă iubesc sau urăsc, iubind şi urând deopotrivă. Spaţiul şi timpul fugiseră de pe plaja lor. Erau doar ei, noaptea şi nisipul ud, lângă marea nesfârşită. Mai mult nici nu trebuia, de vreme ce atâta le-a fost de ajuns şi la început, în alt veac al vieţii lor, poate în alt univers, mistuit de rutina cenuşie a fărăsensului, care i-a înghiţit şi i-a făcut să uite de ei. Să se uite unul pe altul şi pe ei înşişi. Să nu mai vadă şi să nu mai ştie plaja cu nisipul ud în miez de noapte. Dar s-au întors, fiecare ducându-şi lupta. Iar lupta i-a adus la malul lor de mare, în acelaşi timp, în acelaşi fel. S-au privit în ochi şi au ştiut că mai au o singură bătălie de dus, din care vor ieşi învingători şi învinşi deopotrivă. Şi au dus-o: crâncen, aspru, cu ură şi dor, cu duioşie şi durere, până la capătul sufletelor lor şi înapoi, slăbind încrâncenarea, descleştând pumnii, vindecând rănile. Iubind fără să urască. Şi-atunci au lăsat valurile să se întregească cu lacrimile lor, contopiţi în ultimul şi cel mai dulce sărut al veacului fără timp, al începutului fără sfârşit. Al morţii.

Reclame