Ultima vară

Ultima vară

Rochița-Albastră țâșni de sub umbrarul sub care se adăpostea și se năpusti în brațele bătrânului. Bătrânul o săltă și se minună de sub mustața deasă:

– Ce mare te-ai făcut!

Venise iar vara.

Bătrânul avea părul alb ca neaua și mustața deasă ca o bidinea și făcea cruci de mormânt într-o baracă din lemn din curtea bunicilor Rochiței-Albastre. De cum dădea căldura și până dădea frigul, amesteca mozaicul cu mortar, până ce din el se întrupau cruci falnice, pe care le sprijinea de partea laterală a coșmeliei și le privea cu ochi critic și oarecare mândrie.

Baraca avea două încăperi: una mică, cu o masă mare pe post de birou, un cuier din lemn lăcuit și un pat acoperit cu o blană de oaie și una mai mare, în care lucra când ploua. Lumina pătrundea în încăperea cea mică printr-un geamlâc acoperit cu o perdeluță pe care cineva brodase niște flori roșii. Încăperea cea mare nu avea ferestre; lumina intra acolo prin ușa deschisă și prin spațiile dintre stinghiile de lemn. În mijlocul tavanului era agățat un bec.

Bătrânul puse Rochița-Albastră jos, o mângâie cu dragoste de bunic pe cap și intră în încăperea cea mică. Rochița-Albastră intră după el, clipi de câteva ori să își obișnuiască ochii cu semiîntunericul cămăruței și privi spre masa pe care stăteau aliniate mai multe unelte, un creion chimic și o pungă maronie de hârtie. Bătrânul luă din cuierul de lemn lăcuit șorțul greu de cauciuc, îl puse pe după gât și îl legă la mijloc. Își puse creionul chimic după ureche și scoase din punga de hârtie o bomboană. Rochiței-Albastre îi sclipiră ochii și zâmbetul larg descoperi lipsa a doi dinți de lapte. Înșfăcă bomboana lipicioasă și o vârî în gură. Închise ochii pentru câteva secunde, ca și cum ar fi vrut să-și întipărească pentru totdeauna în minte aerul din care se înfiripase acea clipă, apoi, cu bomboana umflându-i obrazul drept, spuse peltic, cu toată seriozitatea:

– Bune bomboane mai ai, nea Boian!

Bătrânul râse, își luă scăunelul de lemn pe care ședea când lucra și ieși în curte. Rochița-Albastră își văzu de joacă în jurul lui, sporovăind verzi și uscate. Bătrânul o asculta, meșterind o cruce neagră.

– Pentru cine e crucea asta, nea Boian?

– Pentru un mort, zâmbi bătrânul.

– E frumoasă. Dar de ce au morții nevoie de cruci?

– Ca să nu îi uităm.

– Și tu o să mori, nea Boian?

Bătrânul o privi cu coada ochiului și nu îl lăsă inima să îi răspundă.

– Ție cine o să îți facă crucea, nea Boian? continuă Rochița-Albastră fără să bage de seamă că răspunsul venise doar pe calea gândului.

Bătrânul zâmbi cu duioșie și un pic de amărăciune.

– Nea Boian, îmi dai creionul chimic?

Bătrânul își șterse mâna dreaptă de șorțul de cauciuc, scoase creionul de după ureche, cu grijă, să nu-l murdărească și îl întinse Rochiței-Albastre. Rochița-Albastră îl luă gânditoare și fugi cu el în încăperea mică. Scoase din sertarul mesei o bucată de hârtie, înmuie vârful creionului chimic în gură, așa cum văzuse că fac bunica și nea Boian și desenă un cal alb, cu aripi mari. Lângă el făcu o cruce mică și o coloră. Lăsă creionul chimic lângă desen, pe masă și se întinse pe blana moale de oaie de pe pat, închipuind povești în penumbra încăperii. Bătrânul amesteca mortarul în liniștea curții, vrăbiile se avântau gureșe prin verdele verii, din curțile vecine sau de aiurea răzbăteau din când în când glasuri. De după zidul vechi de care se sprijinea baraca bătrânului, de sus, din pădure, somnul se furișă și fură Rochița-Albastră.

Crucea cea neagră avea să fie terminată, lustruită și lăsată să își aștepte mortul.

Rochița-Albastră avea să crească și să descopere că există dispariții mult mai dureroase decât cele ale dinților de lapte.

Reclame