Neorânduirea firească a lucrurilor

Muzicală

birds-wire-musical-notes

Mi-s sunetele mute
Și pașii mi-s pustii:
Doamna-ntreabă copilul:
Să cânți un cântec știi?

Copilu-și drege glasul
Și-ncearcă a cânta,
Dar nota muzicală
Nu vrea a rezona.

Doamna înclină capul
Și dă din el ușor:
Te rog să-mi dai carnetul
Să-i scriu mamei de zor.

Mama privește scrisul
Învolburat, nu glumă,
Despre oare ce notă
La muzică să-i pună?????!!

Puneți-i nota re
Sau poate si bemol,
Dar nu uitați în față
Să-i puneți cheia sol.

foto

Reclame