Neorânduirea firească a lucrurilor

Erratum

Am întredeschis ușa
și am aruncat o privire.
A căzut
fără niciun zgomot
în mijlocul camerei întunecate,
de parcă acolo nu exista nici timp,
nici spațiu.
Și deși simt că acest
parcă
este în plus,
atâta timp cât există,
totuși,
o urmă de îndoială,
nu pot renunța la el.
Așadar,
parcă timpul
și spațiul
nu existau,
iar greșelile,
vinile
și neiertările
dormeau pe jos,
claie peste grămadă,
fără să respire:
cel fără de păcat
dintre voi
să arunce cel dintâi piatra!

Dacă ar fi respirat,
aș fi putut număra secundele.
Cât despre spațiu,
cum poate fi el
măsurat
în condiții de beznă totală?
Și cum mi s-a arătat
limpede
că lucrurile există în măsura în care le percepi,
am demonstrat,
iată,
atemporalitatea
și aspațialitatea
camerei
în care privirea pe care am aruncat-o prin ușa întredeschisă
a căzut
fără niciun zgomot.
Astfel,
am amputat
moartea:
în definitiv, iubirea e,
uneori,
o pasăre Phoenix.

Reclame