Neorânduirea firească a lucrurilor

Cinci ani mai târziu

Am privit înapoi într-un suflet
și-am aflat doar pustiu:
nici pe cale vreo urmă de umblet,
nici în palmă vreo urmă de zvâcnet,
nici în dinți vreo urmă de scrâșnet,
nici pe buze vreo urmă de zâmbet,
nici în aer vreo urmă de cântec,
nici în cer vreo urmă de înger,
doar pe frunte o urmă de urlet.

E târziu.

Reclame