Neorânduirea firească a lucrurilor

Răsărit

Alean se scurg
pe lângă burg,
și pe sub paturi,
și printre straturi
de leuștean
sau sub mojdrean,
și pe sub gene
visând refrene
de cântec frânt
mult prea curând,
printre perdele
și catifele
de draperii
roș-sângerii
și pe sub uși,
mici și ghiduși,
stropi de lumină
din cea senină,
ruptă din soare,
căzută-n mare,
ruptă în două,
făcută rouă
și-apoi zburată
în lumea toată.

Reclame